درباره ما

تا ۲ سال آینده اضافه شدن ۲۰ فروشگاه جدید برای سهولت دسترسی شما در شهرهایی که امکان خدمات رسانی فعلی وجود ندارد، از جمله چشم اندازهای ماست ، همچنین تا ۵ سال آینده به امید خدای منان درنظر داریم تا در تمام شهرهای ایران زیبایم پذیرای شما هموطنان باشیم و دیگر حتی یک مورد هم از محصولات حتی ایرادات جزیی هم نداشته باشد، هرچند که امروز نیز می توانید جنسی را که از آن رضایت ندارید تعویض نمائید و در ۸ سال آینده راه اندازی اولین فروشگاه در اروپا ..... و این راه همچنان ادامه دارد.

با ما در ارتباط باشید

تماس با ما