درباره ما

در راستای رسیدن به اهداف مجموعه دوک که همه خانواده ما اعم از شما به عنوان بزرگ ترین تا من به عنوان کوچک ترین عضو مجموعه دوک،  بزرگداشت مشتریان و بررسی دقیق به کیفیت مواد اولیه و نوع آماده سازی و ارتقاء  محصولات از جمله خط مشی های مجموعه است.

با ما در ارتباط باشید

تماس با ما